CBS De Flambouw — Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs

Ik wil contact opnemen

CBS De Flambouw

CBS De Flambouw

 

Leren voor later!

Onze school is een moderne, christelijke school. Een school die erop gericht is om het maximale uit het talent van uw kind te halen. Door kleine klassen en ervaren leerkrachten kunnen we goed inschatten waar de beste mogelijkheden voor uw kind liggen. Wij helpen uw kind zich in de breedte te ontwikkelen en voor te bereiden op de middelbare school. Dit doen we door het inzetten van leermiddelen als:

  • Bij het leren wordt gebruik gemaakt van mobiele devices & Ipads
  • Er wordt Engels gegeven vanaf groep 1.
  • De Flambouw maakt gebruik van eigentijdse en hoogwaardige lesmethodes.
  • Wij hanteren een speciale leerlijn voor wetenschap en techniek
  • Kinderen leren vanaf groep 5 een muziekinstrument bespelen.

Daarnaast leren kinderen vanaf groep 1 om met elkaar samen te spelen en samen te werken.

Op onze school hebben ouders een actieve rol. Zij worden uitgenodigd om hun kennis en ervaring in te brengen om op die manier bij te dragen aan het onderwijs van de kinderen.

Geweldig om te zien dat steeds meer ouders die uitdaging aannemen!

 

Goed onderwijs

De inspecteur zegt het volgende over onze school (24 juni 2014):

"Het onderwijs op de Flambouw is van goede kwaliteit. De sfeer is goed en de leraren en leerlingen geven aan dat het een prettige school is. De school behaalt goede onderwijsresultaten, zowel aan het einde van de basisschool als op tussenliggende momenten. Ook liggen de sociale competenties van de leerlingen op niveau.

Het belangrijkste speerpunt waar de school zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden, is het versterken van het handelingsgericht werken. Door meer handelingsgericht te werken wil de school het onderwijs beter afstemmen op de verschillen die er tussen de leerlingen bestaan.

Het systeem van de kwaliteitszorg op De Flambouw voldoet op alle onderdelen.

Het reeds toegekende basisarrangement wordt voor de komende 4 jaar gehandhaafd."

Het hele rapport van de inspectie vindt u hier.

Onze school hanteert ook een schoolondersteuningsprofiel voor de juiste zorg voor ieder kind. Leest u hem rustig door.

 

Laatste nieuws

18 juni 2017

Volg ons op Facebook

Alle nieuwtjes de Flambouw en onze leerlingen zijn te volgen via Facebook. Kijk je met ons mee? Op de pagina 'actueel' zijn al onze berichten te lezen. 

Lees alle actuele berichten